Loading...
lov dravé zvěře 2018-04-10T20:36:01+02:00

Heideterrier Moritzburg | Lov Dravé Zvěře

Naší další vášní je lov dravé zvěře (škodné). Provádíme ji samozřejmě na čekané, při odchytu/lapání zvěře a nejúčinnějším prostředkem je norování: máme ve vlastním revíru 12 m umělých nor, které již dva roky prodlužují trasu. V lovných letech 2014/15 se podařilo ulovit 87 ks škodné, v letech 2015/16 pak 84 ks.

Proč je norování tak efektivní pro druhovou ochranu?

22Abychom nalezli odpověď na tuto otázku, musíme se nejprve zeptat, zda vůbec a pokud ano znamená predace liškou problém pro druhovou ochranu. Že je predace problém hlavně u druhů, které hnízdí na zemi, dokládají četné výzkumy s termologem, telemetrie kukaček a kontrola snůšky kamerou v různých projektech ochrany v celé Evropě. Tyto průzkumy také ukazují na koho a kdy se útočí, podle toho jsou to vejce, kuřátka a samičky sedící na vejcích, které se stávají obětí lišky. Jsou to tedy měsíce duben, květen a červen, kdy lišky ovlivňují líheň. Podíváme-li se na biologii lišky podrobněji, není to překvapení, neboť v této době probíhá také reprodukce lišky. Průzkumy ukázaly, že samice, ale i samec žijící na teritoriu, v době péče o mláďata přináší všechno, co ukořistí, a to bez ohledu na potřebu štěňat. Naproti tomu lišky, které se nemusí starat o smečku, mají výrazně nižší potřebu, jelikož potřebují kořistit pouze pro udržení vlastního života. Z toho plyne, že pokud se má omezit predace snížením hustoty lišek, musí se lovy uspořádat tak, aby v měsících duben, květen, červen nebyla na území žádná liščí smečka. Cílem je tedy dočasné regionální snížení stavu.

Nyní vyvstává otázka, zda lze a pokud ano, jak, dosáhnout lovem snížení stavu lišek?

K tomu je nutné podívat se na chování lišky v průběhu roku. V březnu, dubnu přichází na svět mláďata, asi čtyři týdny jsou pouze v noře. Od čtvrtého týdne života se objeví na noře. Když je jim deset až dvanáct týdnů, doprovázejí samici. Od poloviny července samice mláďata začne kousat, a oni si musí vyhledat nový revír. Až do doby kaňkování v lednu, únoru mění stále své teritorium. Od února si březí samice vyhledají pevný revír a často i hnízdní noru.

Co to znamená pro lov?

bj3Dbj3Lov lišky v létě a na podzim má vliv na přírůstky a ovlivňuje celkovou hustotu, ve vztahu ke snížení predace ale nehraje příliš významnou roli. Pouze lov v pozdní zimě vede skutečně k požadovanému snížení hustoty lišky v revíru, jelikož jsou lišky v teritoriální fázi a uvolněné revíry nejsou obsazovány příchozími samicemi, které se zúčastňují reprodukce. Poté, co jsme si objasnili, kdy se musí lovit, je zde otázka kdy? Ke skolení lišky loveckou puškou je při noční aktivitě lišky nutný měsíční svit nebo sníh. Vhodné podmínky panují v tomto krátkém období ale jen během několik dní, ve kterých musí mít lovec také čas a chuť. Čekaná zde představuje i v kombinaci s lovem vábením sice doplněk, ale ne řešení. Na omezené ploše, tedy v revíru o ploše 500 ha se nejlepších výsledků dosahuje patrně odchytem zvěře.

11Odchyt / lapání zvěře ale znamená 2-5 pastí na 100 ha, které jsou pro odchyt lišky rovněž vhodné a přípustné.
Odhadované náklady na jednu past jsou 250-1000 € plus denní kontrola. Elektronické hlásiče sice snižují spotřebu času a poruch, ale stojí na jednu past dalších 250 €. Vysoké náklady a časová náročnost tak vylučují efektivní odchyt pro většinu revírů. Norování představuje nízký nákladový faktor a časová náročnost na jeden revír je nízká. Právě během kaňkování se lišky zdržují v noře a lze je tak snadno chytnout. Rozhodující ovšem je, aby se všechny nory, prostupná místa, slámové úkryty zásob a jiné brlohy pro lišky pravidelně, nejlépe každý týden kontrolovaly. Aby bylo norování účinné, musí jej provádět specializovaní zkušení lovci s dobrými psy.

Zdroj: Paul Rösler (Jagdhunde im Einsatz)