Loading...
Naše smečka pro naháňku 2018-04-10T20:36:01+02:00

Heideterrier Moritzburg | Naše smečka pro naháňku

Naše smečka pro naháňku

Máme dlouholeté zkušenosti z nahánění spárkaté a dravé zvěře. Velký důraz přitom klademe na správné zacházení se zvěří v souladu s mysliveckými pravidly a řádné nakládání s nasazenými psy. Rádi vás podpoříme při vašich plánovaných honitbách v kukuřičném poli, rákosí a naháňkách na černou a jelení zvěř! Poskytneme vám efektivní smečku psů, tvořenou z heideteriéra, airedale teriéra, německého loveckého teriéra, německého drátosrstého ohaře, parson russell teriéra a hrubosrstého jezevčíka se zkouškami využitelnosti v oboru slídění a poslušnost. Naši psi jsou snášenliví a lze je po dohodě pustit s jinými psy. Vůdci psů mají lovecký lístek a vždy jdou jako doprovodní střelci. Zbraň se ale používá pouze k ochraně psů a jeho vůdce. U větších ploch můžeme použít zkušené vůdce psů s ověřenými psy.

hundeschutzjacke

ochranná vesta pro Za velmi důležitou považujeme bezpečnost našich psů. Z tohoto důvodu jsou vybaveni nejmodernějším technickým zařízením. patří sem obojky GPS a ochranné vesty. K docílení efektivního omezení škod na zvěři resp. naháněné zvěře na zemědělských plochách můžeme využít nejmodernější dróny s kamerou/kamerou s termovizí. Také lov v kukuřici se tímto způsobem dá provádět účinně.

naše podmínky:

Smečku držíme sice na profesionální úrovni, ale ne obchodně. Nechceme díky naší smečce „zbohatnout“, ale naše náklady by měly být pokryty. V jaké výši se tyto náklady pohybují, závisí na místě nasazení a množství psů resp. vůdců. pořadatel lovu resp. vedoucí lovu poskytuje vůdcům psů zdarma stravu a v případě, že je to nutné, také bezplatnou možnost přenocování.

Před lovem:

Před lovem by měli být účastníci upozorněni na následující:

dodržování předpisů prevence úrazů (UVV a VSG Jagd 4.4) především je třeba dodržovat řádné signální oblečení a zásadu nestřílet ve směru vůdců psů a lovících psů Po nahánění volně běhající psy prosím přivést na sběrné místo, ale včas informovat vůdce, aby se předešlo zbytečnému hledání. (telefonní číslo je na vestě.) Zvěř přinesenou psy musí složit nebo pochytat výhradně vůdci. Nevolit silnice a tratě a dálnice se silným provozem, kde nelze zaručit, že ochranné živé ploty jsou dostatečně husté. Vedoucí lovu může podle UVV VSG 4.4 odstavec 11 dát vůdci psa oprávnění nosit zbraň, s náboji pouze v zásobníku, a použít ji k vlastní ochraně nebo na dostřelbu a pro střelbu na zvěř přinesenou psy. V nouzových situacích můžeme vzít v potaz pohlaví a stáří lovné zvěře.

V den lovu:

V den lovu jsou důležité tyto informace

  • Telefonní číslo vůdce lovu, závodčí
  • Telefonní číslo a popis příjezdové cesty k pohotovostnímu zvěrolékaři
  • Majitel revíru dává vůdcům psa pro celý hon k dispozici osobu znalou lokality v dobré fyzické kondici, která je bude doprovázet pěšky při všech honitbách.
  • Mapa revíru se zaznamenanými hranicemi a hraničními body (silnice, vrbové kanály nebo netěsné živé ploty, zaznamenané honitby a příp. plochy, kde nelze honitbu provádět)
  • Sousední revíry by se měly informovat, že do revíru se mohou připlést psy odjinud.

psi jsou vybaveni signálními ochrannými vestami proti úderům a vysílačkami GPS, což samozřejmě enormně snižuje riziko zranění nebo zmizení. Kdyby přesto během lovu došlo ke zranění, usmrcení nebo zmizení psů, Majitel nebo nájemce revíru nese veškeré náklady ošetření nebo poskytuje náhradu škody za ztraceného nebo usmrceného psa. Aby nemusel toto riziko nést sám, existuje možnost uzavřít pojištění na dny honitby.

Již několik let spolupracujeme spolehlivě se zástupcem Allianz p. Andreasem Lehmannem.

Andreas Lehmann
Generalvertretung
Grüner Weg 26
01156 Dresden
Telefon: +49 351 43888680
Telefax: +49 351 43888688
Mobil: +49 172 3777322

Vůdci psů a smečka mají povinné pojištění odpovědnosti.

Loading...